Dedykowane modele ERP

To jest tylko przykład relacyjności używanych w klasycznych modelach obsługi sprzedaży . Każdy model jest projektowany indywidualnie dlatego to my dostosowujemy się do klienta a nie klient do nas. Nasza oferta jest skierowana nie tylko do dużych firm ale i do małych i mikro przedsiębiorstw.

Przykład 1. Połączenie spółki GmbH , spółki LTD ze spółkami krajowymi z o.o. i komandytowej .

erp z FBA VCS amazon

Przykład 2. Połączenie spółki z o.o. i numerów podatkowych w kilku krajach UE oraz niezależnej spółki LTD . W tym modelu spółka Angielska LTD fakturuje swoje zamówienia w serini-cloud ze stawką 20%, tworzy zestawienia sprzedaży dla księgowych UK i kupuje towary od Polskiej a system do każdego zamówienia tworzy wz by potem można było wykonać zbiorcze faktury zakupowe. W przypadku numerów podatkowych w DE, FR i AT system stosuje właściwe stawki VAT zgodne z krajem dostawy i w momencie złożenia zamówienia na danym rynku tworzy WZ z magazynu Głównego PL i PZ na odpowiedni magazyn DE,FR lub AT, następnie automatycznie tworzy ZK i FS. Dokumenty FS faktur ściągane są do serini-cloud i rozsyłane do klientów w pdf.

Stany magazynowe synchronizowane są z wszystkimi platformami z magazynu głównego PL chociaż można stosować sumowanie „n” magazynów przy propagowaniu stanów.

erp z UK

Serini Cloud jest systemem modułowym ERP mającym za zadanie efektywną integracje wielu platform i aplikacji. Każda firma posiada różne oprogramowanie z którego na co dzień korzysta. Bardzo często pracownicy musza przełączać się między systemami lub aplikacjami by wykonać procedurę obsługi jakiegoś zadania/procesu i to generuje czas, pomyłki i stratę pieniędzy np. Obecną procedurę obsługi zamówień w Niemczech wykonuje 5 osób a po wdrożeniu naszego modelu integracji 1 sprzedawca i 1 magazynier. Nasz zespół analizuje i eliminuje bajery związane z obsługa magazynów, logistyki lub księgowości.

Planowanie i realizacja odbywa się w następujący sposób:

  1. Przeprowadzamy analizę procedur oraz oprogramowania pod kątem automatyzacji i optymalizacji środowiska, ograniczenia kosztów i zwiększenia skalowalności biznesu.
  2. Przedstawiamy raport i plan automatyzacji procedur.
  3. Jeżeli Klient akceptuje nasz plan to ustalamy terminy oraz przystępujemy do realizacji .